FacebookGoogle Maps

Ταινία Kινησιοθεραπείας

Πως τοποθετούμε την ταινία κινησιοθεραπείας στον ώμο.

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οξυγονοθεραπεία καλύπτεται από όλα τα ταμεία με μηδέν συμμετοχή του ασφαλισμένου.